Privacyverklaring

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Dierenvreugde. Dierenvreugde is een praktijk die zich richt op het begeleiden van het (her)opvoeden van honden.

Denk hierbij aan huisbezoeken en het geven van adviezen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens verzameld worden door Dierenvreugde. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact op. info@dierenvreugde.com, Kaatsheuvel, KVK nr. 17285822.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Dierenvreugde. Deze worden hieronder toegelicht.

Dierenvreugde stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Dierenvreugde. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Dierenvreugde via de website. In dit formulier worden echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden van je contact.

De nieuwsbrieven worden verzonden met Laposta. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dierenvreugde, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Laposta. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dierenvreugde.com.

Op het moment dat je via mail contact opneemt met Dierenvreugde, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopie├źn gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Dierenvreugde of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software met een wachtwoord.

Jouw rechten

01  Je hebt recht op ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Dierenvreugde vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dierenvreugde. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Dierenvreugde. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03  Mocht jij gegevens nodig hebben die bij Dierenvreugde opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Dierenvreugde al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.   

04   Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dierenvreugde vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05   Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Dierenvreugde niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06   Wil jij niet dat Dierenvreugde jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dierenvreugde.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Dierenvreugde verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dierenvreugde via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Dierenvreugde de desbetreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Dierenvreugde met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Dierenvreugde behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is dan wel wanneer Dierenvreugde dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dierenvreugde te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Heb je toch vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Info@dierenvreugde.com

Mozartstraat 1, 5171 BX  Kaatsheuvel

Btw. nr. 56705670B01    KVK nr. 17285822